Jurij Bizjak - Stičišča

Galerija Pogled
Kdaj: od 18.10.2018, 19:00 do 17.12.2018, 00:00

Bizjakove fotografije nastajajo v urbanem okolju. Avtorjev interes predstavljata tako urbano okolje kot tudi posameznik znotraj njega. Fotografije so izrezani detajli urbane socialne krajine in kažejo detajle sodobnega življenja, ki jih zaznamujejo posamične figure.
Fotografiranja se avtor loteva z najrazličnejših perspektiv. Pri tem mu ne gre za prikaz dejanskih objektov, rezultatov človekovega delovanja, ampak za detajle v bolj likovnem smislu, ki postanejo zanimivi šele z izolacijo iz posamične celote. V urbanih prostorih poišče izseke, ki ga prepričajo s svojo izraznostjo, teksturo, kontrasti, ponavljajočimi se vzorci, kompozicijo. Gre za izjemno pretanjeno oko, ki motiva ne izbira naključno, ampak ga, ko ga najde, s potrpežljivostjo zaustavi in podobo kot končno reproducira takrat, ko se vanjo naključno infiltrira figura, mimobežnik, ki s svojo prisotnostjo pojasni in razjasni prostor kot delo človekovega delovanja. Lahko bi rekli, da gre za nov pogled, ki je v svoji biti ostal romantičen, le da je tu, kot se sodobnemu času pritiče, gospodar človeku vse tisto, kar je sam ustvaril.
Bizjak v svojih fotografijah izsekov iz urbanih okolij naredi skorajda minimalistično podobo. Vseskozi ji vladajo izrazito likovni učinki, čistost kompozicij, glavno vlogo pogosto igrajo različni geometrijski vzorci, v katerih se v nekem trenutku pojavijo posamezniki, ki prostor osmislijo.