Jur Samec - Urbana korita

Galerija Pogled
Kdaj: od 31.03.2023, 18:00 do 15.05.2023, 18:00

Urbana naravna scenografija je vodilo v zadnjem ciklu del slikarja Jurja Samca, ki skuša z Urbanimi koriti spregovoriti o lastnem razmisleku o naravi, s katero skuša vse bolj vzpostaviti stik. Hkrati skozi igrivo likovno govorico pokomentira in blago pokritizira tudi nasprotujočo si dvojnost med tem, kaj človek v svojem vse večjem udobju počne prav okolju, ki bi ga hkrati želel obdržati snažnega in zdravega, a seveda brez kakršnega koli odrekanja. Kot že v predhodnih ciklih se Jur tudi tokrat naveže na vertikalno gradnjo slike, jo gradi v vertikalnih pasovih, kjer se v nebo razraščajo urbani in v urbano potisnjeni elementi – stavbe in rastline, vse obrnjene in razbohotene v nebo. Iz posameznih likovnih elementov sestavlja osamljene like, jih spretno povezuje in sestavlja v harmonične kompozicije vse do trenutka, ko doseže ravnovesje na celotni likovni površini. Predmeti so abstrahirani, ploskoviti in obarvani v živem koloritu, ki daje celoti vtis igrivosti, hkrati pa številni detajli, katere umetnik umešča na posamična dela z lepljenjem kolažiranih delov ali pa s slikanjem, gledalca vlečejo v postanek in s tem v nekoliko daljši dialog med njim in naslikanim in sočasno med sliko in prostorom, v katerega je umeščena. Urbana korita se zdijo, preslikana na sodobno družbo, kateri vse bolj, a hkrati prikrito primanjkuje svobode, drugi izraz za kontrolirano, nadzorovano svobodo. Tako kot skušamo po svojih lastnih načelih in željah utiriti naravo v urbano območje in jo prisiliti, da uspeva, zato da godi našim čutom, je tudi človek nezavedno zavezan istemu prostoru in njemu nelastnim željam, kako, kje in na kakšen način bivati in preživeti.

Jur Samec (1974) je diplomiral na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje pri doc. Mladenu Jernejcu ter mag. umetnosti doc. dr. Jaki Bonča. Med študijem je prejemal štipendijo za nadarjene Mestne občine Ljubljana. Leta 2004 je prejel priznanje Visoke strokovne šole za risanje in slikanje za izjemno kakovostna dela in leta 2021 tudi priznanje za kakovost likovnih del na 10. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj. Povabljen je bil na številne likovne kolonije v Sloveniji in tujini, svoja dela pa je predstavil na nekaterih samostojnih in številnih skupinskih likovnih predstavitvah. V umetniškem tandemu JURAJA GINSAM sodeluje z likovno umetnico Ajo Vesno Ginovsko. Živi in ustvarja v Ljubljani, kjer ima svoj atelje.

______________________________

KOLOFON

Občasna razstava Jur Samec: Urbana korita,  31. 3. – 15. 5. 2023. Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Pogled. Zanj: mag. Zora Torkar
Kustosinja razstave: Saša Bučan Oblikovanje: Vladimir Ristić Lektoriranje: Ana Gruden Tisk: Dataprint Kamnik Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik