Josip Germ (1869-1950)

Galerija Miha Maleš
Kdaj: od 14.10.2020, 10:00 do 10.03.2021, 18:00

Gostujoča razstava Dolenjskega muzeja Novo mesto je bila postavljena ob 150-letnici slikarjevega rojstva. Razstava nadaljuje med muzejsko sodelovanje Dolenjskega muzeja in Medobčinskega muzeja Kamnik – Galerije Miha Maleš.

Z namenom širše pričevalnosti je razstava ob slikarjevi 150-letnici zasnovana tako, da prikazuje likovno ustvarjanje Josipa Germa v splošnem pregledu in je nekakšna sinteza vseh njegovih slikarskih prizadevanj, poznanemu in dostopnemu gradivu adekvatno. Iz sicer dokaj homogenega opusa izbrana dela, tako osvetljujejo njegov slikarski razvoj, saj kažejo njegove začetke, odzive na sočasne evropske tokove na prelomu stoletja ter ustvarjanje, ko se je zaradi pedagoškega dela in vsestranske dejavnosti slikanju posvečal vedno manj.

Josip Germ (1869-1959) se je rodil v Adlešičih v Beli krajini, kasneje se je družina preselila v Novo mesto, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Nadarjenost za risanje je kazal že v gimnaziji, zato se je odločil za študij slikarstva na Dunaju, ki ga je nadaljeval še v Pragi.  V Pragi  nato odpre atelje, poleg tega poučuje še na Strakovi akademiji risanje in umetnostno zgodovino.

Leta 1905 je na vrhuncu svoje moči, pri 36 letih, zapustil Prago, eno tedanjih najpomembnejših evropskih kulturnih žarišč in se vrnil v Novo mesto.  Odzval se je vabilu ravnatelja novomeške gimnazije dr. Fran Detela, ki je želel dobiti strokovno kar najboljšega učitelja za reorganizacijo pouka risanja. Delovno mesto je sprejel tudi zato, ker je želel vse svoje strokovno znanje, svoje umetniške sile ter organizacijske sposobnosti pridobljene v tujini, posvetiti dijakom novomeške gimnazije ter s svojo bogato vsestransko razgledanostjo pomagati dvigniti kulturno raven Novega mesta. Leto Germovega prihoda v Novo mesto, 1905, sovpada z letom smrti Janeza Trdine – v smislu narodnozavednosti in pripadnost liberalnemu,  ga nasledi.

Pri Germu so se učili risanja mnogi poznejši umetniki, umetnostni zgodovinarji in drugi pomembni strokovnjaki: Jože Cvelbar, Božidar Jakac, Anton Podbevšek, Zdenko Skalicky, Marjan Mušič, Jože Gorjup, Oton Berkopec, Jože Gregorič, Emilijan Cevc, Bogomil Komelj, Vladimir Lamut in drugi. Kot profesor je veljal za prvovrstnega strokovnjaka, vestnega, pravičnega in dobrohotnega.

Ne samo slikanju, Germ je ves svoj prost čas posvečal tudi javnemu in društvenemu življenju v Novem mestu. Aktivno je deloval v  telovadnem društvu Sokol, saj je z nekaterimi člani docela preosnoval to društvo, prav tako v Dolenjskem pevskem društvu. Najpomembnejše je bilo Germovo delo v Narodni čitalnici. Josip Germ je v Čitalnici ustanovil tudi javno knjižnico, ki je imela po njegovi zaslugi neverjetno bogastvo knjig, časopisov in študijskega gradiva za tako majhen kraj.

____________________________________________________

KOLOFON
Gostujoča razstava Josip Germ (1869-1950). Razstava ob 150-letnici rojstva. 14. 10. 2020 – 8. 1. 2021. Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Miha Maleš. Zanj: mag. Zora Torkar
Razstava Dolenjskega muzeja Novo mesto Zanj: Jasna Dokl Osolnik Avtorica razstave: Katarina Dajčman, Dolenjski muzej Novo mesto Koordinatorica: Saša Bučan, Galerija Miha Maleš Oblikovanje: Vladimir Ristič Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik