Iz globin suhadolskega vodnjaka

Komenda, šolska pot
Kdaj: od 13.10.2023, 09:30 do 30.09.2024, 00:00

Na parceli družine Petrič v Suhadolah je bil ob gradbeni jami za novo hišo, leta 2000, odkrit rimski vodnjak. Najditelj in prijavitelj najdbe Zavodu za spomeniško varstvo iz Kranja je bil Miran Bremšak z Mlake pri Komendi. Bremšak je bil dolgoletni sodelavec arheologov ter najditelj številnih novih arheoloških najdišč v občini Komenda, v Sloveniji in predvsem v visokogorju. Skupaj s sodelavci je v juniju leta 2000 nato pomagal izprazniti skoraj 10 m nasutij in sedimentov, ki so se nabrala v vodnjaku. Strokovno je izkopavanja vodila dr. Jana Horvat, z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Prvič so bile arheološke najdbe, ki so jih restavrirali konservatorji v delavnicah Narodnega muzeja Slovenije, predstavljene javnosti v letu 2006, na razstavi v knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, enoti Komenda. Leta 2008 so bile razstavljene na občasni razstavi v kamniškem muzeju, od leta 2011 naprej pa so sestavni del stalne razstave Odsevi kamniških tisočletij.

Za letošnjo panojsko razstavo smo se odločili zato, da bi opozorili na dragocenost najdb, njihov širši kontekst in pomen, na odgovorne lastnike, ki so izkopavanja dovolili in podpirali ter tako ohranili neprecenljive podatke o poseljenosti tega prostora v času antike.

V vodnjaku so bile najdbe, ki so vanj padle in nekatere, ki so verjetno daritvenega značaja. Zgrajen je bil na začetku 1. stoletja po Kr. iz lomljenih kamnov v tehniki suhozida. Meril je 1,20 m in dosegel globino skoraj 10 m. V vodnjaku so ležale različne najdbe: lončeni vrči, lesena in kovinska vedra, živalske kosti, črepinje posod, orodja, deli oblačil in deli različne opreme, ki nam govorijo zgodbe o načinu življenja, o delu, o modi in še čem takratnih prebivalcev Kamniškobistriške ravni.

Predvidevamo, da je bil vodnjak del večjega naselbinskega kompleksa, domnevno vile rustike, ki je pokrivala območje današnjega južnega dela Suhadol. Njenih ostankov verjetno nikoli ne bo mogoče izkopati, saj je naselje zraslo na njenih ruševinah. V času rimske okupacije naših krajev so rimske vile – veleposesti precej pogoste predvsem na območju Gorenjske. V bližini Suhadol domnevamo, da so bile postavljene še v: Križu in Žejah pri Komendi, Vodicah ter v Loki pri Mengšu.

______________________________________________________________________________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Iz globin suhadolskega vodnjaka, 13. 10. 2023 – 30. 9. 2024. Šolska peš pot v Komendi.  Medobčinski muzej Kamnik – grad Zaprice (mag. Zora Torkar)

Besedilo: dr. Jana Horvat (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo), Janja Železnikar (Medobčinski muzej Kamnik); lektoriranje: Ana Gruden; ilustracije: Tamara Korošec (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo), Andreja Peklar; karte: Mateja Belak (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo); načrt: Drago Valoh, Dragica Knific Lunder (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo); risbe arheoloških predmetov: Dragica Knific Lunder; fotografije: Tomaž Lauko, Jana Horvat, Miran Bremšak; oblikovanje: Vladimir Ristić

Projekt je financirala občina Komenda.