Ivan Vavpotič - velikan portreta

Galerija Miha Maleš
Kdaj: od 11.10.2018, 19:00 do 16.05.2019, 00:00

Razstava Ivan Vavpotič, velikan portreta, orisuje umetnika v vseh ravneh njegovega delovanja. Vavpotič namreč ni bil le meščanski portretist, s čimer ga najraje povezujemo, ampak je bil izjemno nadarjen umetnik, ki je zagotovo postavil mesto slovenski knjižni ilustraciji, v kateri je izstopal.

Ivan Vavpotič se je rodil 21. februarja 1877 v Kamniku. Gimnazijo je obiskoval 1888–97 v Novem mestu, kjer je poleg rednega programa obiskoval še tečaj prostoročnega risanja. Po maturi je odšel v Prago, se vpisal najprej na konservatorij, a se kmalu prepisal na državno kraljevo akademijo, kjer je študiral slikarstvo in figuralno kompozicijo pri V. Brožíku in V. Hynaisu, krajino pa pri J. Mařáku in M. Pirnerju. Med 1900 -1902 je študij nadaljeval v Parizu (École de Louvre, prof. B. Constant in École des Beaux Arts), pol leta pa tudi na Dunaju. Diplomiral je 1905 v Pragi in tu postal učitelj risanja in umetnostne zgodovine na Strakovi akademiji, hkrati pa nadaljeval tudi študij na specialki pri Hynaisu. 1906 se je vrnil v domovino in do 1910 poučeval prostoročno risanje na realki v Idriji. V obdobju 1910–15 je živel v Ljubljani kot svobodni umetnik, 1915 pa je opravil v Gradcu oficirski izpit in bil do 1918 pri Vojnem tiskovnem uradu (kot slikar na bojiščih in v zaledju). Po koncu vojne je v letih 1926–29 vodil scenografsko delavnico ljubljanske Drame in Opere, nato pa je bil do smrti deloval kot svobodni umetnik. V Ljubljani je bil eden glavnih pobudnikov in sodelavcev strokovnih združenj, organizator razstav, bil pa je tudi med pobudniki in ustanovitelji društva Lada II in DSLU, ter si prizadeval za izboljšanje gmotnih in moralnih razmer umetnikov. Umrl je 11. januarja 1943 v Ljubljani.

Vavpotičev opus je izredno obsežen ter vključuje olja, risbe, skice, perorisbe, akvarele, pastele, tempere, po motiviki pa figuralne kompozicije, portrete, krajine in tihožitja. Izdeloval je inicialke, vinjete, okrasne platnice in drugo drobno grafiko za knjižni in revialni tisk, knjižne ilustracije, risbe za prigodne namene, karikature, plakate za gledališke nastope, stalni lepak za ljubljanski velesejem idr.
Njegovo delo je povezano tudi s prvo slovensko znamko. Ob ustanovitvi države SHS je vladna komisija objavila razpis za novo znamko. Izbran je bil Ivan Vavpotič, ki je predložil več osnutkov. Izbran je bil »verigar« (model mu je bil telovadec Stane Derganc), ki je bil natisnjen 1919 za več vrednot.
Ivana Vavpotiča, ki mu je nadeta oznaka realista in meščanskega portretista v najbolj obširnem delu njegovega opusa, umeščamo v čas tedanje likovne ustvarjalnosti in tokov na slovenskem okolju. Njegov likovni jezik je ostal realističen, prevzemal je sicer od enih in drugih in v svoje slikarstvo vključeval nekatere detajle, a vendarle je njegov celoten opus ostal samosvoj – realnost je skušal pri svojem delu obnavljati z barvo in risbo – to dvoje ostane osnovna zapoved, v njih Vavpotič zagotovo dosega izjemno visoko mesto v slovenskem slikarstvu. Prav zaradi teh dveh prvin, ki v njegovem slikarstvu prevladujeta, je bil »lahko obenem dojemljiv za tako različne in celo na videz izključujoče se spodbude, kot sta secesija, ki temelji na linearnosti, ter impresionizem, utemeljen na izrabi svetlobe in barve.«

______________________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Ivan Vavpotič – velikan portreta. 11.10.2018-16.5.2019 Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Miha Maleš Zanj: mag. Zora Torkar
Skupni projekt Medobčinskega muzeja Kamnik – Galerija Miha Maleš in Dolenjskega muzeja Novo mesto – Jakčev dom Zanju: mag. Zora Torkar in Jasna Dokl Osolnik
Kustosinji razstave: Saša Bučan, Katarina Dajčman Avtorici besedila: Saša Bučan, Katarina Dajčman Uvodnik: mag. Zora Torkar, Jasna Dokl Osolnik Izbor likovnih del: Saša Bučan (Galerija Miha Maleš), Katarina Dajčman (Jakčev dom) Lektorici: Ana Gruden, Kaja Cvelbar Fotografije: Janko Dermastja, Bojan Salaj (z dovoljenjem NG, Gorazd Knific (z dovoljenjem Mestnega muzeja Lj, Uroš kastelic, Boštjan Pucelj (z dovoljenjem Dolenjskega muzeja NM) Izbrana dela na razstavi so posodili: Narodna galerija, Medobčinski muzej Kamnik, Mestni muzej Ljubljana, Dolenjski muzej Novo mesto, Belokranjski muzej Metlika in zasebnih zbirk Oblikovanje: Vladimir RistićTisk: Studio print d.o.o. Projekt so financirali: Ministrttvo za kulturo RS, Občina Novo mesto in Občina Kamnik