Franjo Malgaj - mladenič, ki ga je izbrala zgodovina

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: od 14.03.2019, 18:00 do 04.05.2019, 18:00

V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje odpiramo v Rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku gostujočo občasno razstavo Franjo Malgaj, s katero obeležujemo spomin na stoto obletnico konca prve svetovne vojne, nastanek Države SHS in bojev za severno mejo.
Na razstavi so prikazane zgodovinske okoliščine, ko je 6. novembra 1918 oblast v Celju prešla v slovenske roke, na mestni hiši, danes stavbi muzeja, pa so prvič v zgodovini zaplapolale slovenske zastave.
Ob tej prelomnici je največja pozornost razstave, kot nakazuje že njen naslov, namenjena zgodovinski vlogi šentjurskega rojaka Franja Malgaja, ki je prav tako 6. novembra 1918 s skupino prostovoljcev odšel na Koroško, s svojo hrabrostjo in odločnostjo pripomogel k temu, da je Mežiška dolina ostala slovenska ter pri tem izgubil življenje.
Franjo Malgaj (1894-1919) je bil star dvajset let, ko se je začela prva svetovna vojna. Vpoklicali so ga v 87. pehotni polk iz Celja, sodeloval je na soški fronti in se posebej izkazal na tirolskem bojišču, za kar je prejel zlato medaljo za pogum. Ko so se v Celju veselili dneva svobode, je Malgaj odšel na Koroško. Iz vojaka habsburške monarhije se je prelevil v močnega vojaškega nasprotnika avstrijskih sil. Njegove enote so osvobodile vso Mežiško dolino, v soglasju z Maistrom pa osvojile tudi Labot in Velikovec.
Malgajevo življenje se je končalo 6. maja 1919 med avstrijsko protiofenzivo, natančnih podatkov o smrti ni. Tri dni po njegovi smrti je bila ustanovljena tako imenovana Celjska legija, ki je bila sestavljena iz sedmo- in osmošolcev celjske gimnazije, ki je pomembno vplivala k jugoslovanski ofenzivi, ki je svojo bojno pot končala tik pred Celovcem.
Malgaja so na željo svojcev kasneje prepeljali v rodni Šentjur in ga tam 26. 10. 1919 pokopali. Na pogrebu je bil tudi general Rudolf Maister, po smrti pa so Malgaja odlikovali s Karađorđevo zvezdo z meči 4. stopnje.
V poklon padlemu junaku in njegovim soborcem je izšel tudi strip Franjo Malgaj – mladenič, ki ga je izbrala zgodovina, avtorjev Marijana Pušavca in Gašperja Krajnca, s katerim je želel Muzej novejše zgodovine Celje, spomin na pomembne dogodke in osebnosti slovenske zgodovine približati tudi mlajšim generacijam.

__________________________

KOLOFON
Občasna razstava Franjo Malgaj – mladenič, ki ga je izbrala zgodovina.  14.3.-4.5.2019 Medobčinski muzej Kamnik – Rojstna hiša Rudolfa Maistra Zanj: mag. Zora Torkar
Gostujoča razstava Muzeja novejše zgodovine Celje Zanj: dr. Tone Kregar Avtorji: dr. Tone Kregar, dr. Marija Počivavšek, Darja Jan Koordinatorica razstave: mag. Zora Torkar