Dušan Sterle - Pod drobnogledom časa

Galerija Miha Maleš
Kdaj: od 30.05.2019, 19:00 do 12.10.2019, 18:00

Dušan Sterle (1948, Razdrto pri Postojni) je slikar, ilustrator, grafik in oblikovalec. Šolal se je na Šoli za oblikovanje v Ljubljani, kjer sta ga poučevala likovni pedagog, profesor, Tone Žnidaršič in akademski slikar Marko Šušteršič.  Kot grafični oblikovalec je bil vse do upokojitve  zaposlen v časopisni hiši Delo. Svoje delo je predstavil na več kot tridesetih samostojnih razstavah, od leta 1970, ko je začel svojo ustvarjalno pot, pa je tudi stalno prisoten na številnih likovnih kolonijah in ex temporih.  Za svoje delo je bil večkrat nagrajen.

Sterletovo slikarstvo je v začetku, v sedemdesetih letih, črpalo iz bazena surrealističnega slikarstva. Kot tradicionalni umetnik se je v tem obdobju obrnil k upodabljanju nenamernih oznak oz. podob na platno, ki pa v svoji globini potujejo po miselnih mrežah, v katere se ujamemo, in kažejo podobe, ki umetnika obsedajo. Tako seveda kljub realizmu ne gre za neko fotografsko kopiranje realnega, videnega, ampak za nenehno nanašanje posamičnega izven konteksta, spajanja le-tega in ustvarjanje lastne interpretacije. Če so začetna dela trkala na vrata iluzionističnega surrealizma, kakršnega sta obravnavala Salvador Dali in Rene Magritte tako v vsebinskem smislu kot tudi pri izboru likovnih sredstev in tehnike prečiščenega ter rafiniranega likovnega zapisa, pa se že v  naslednji fazi pojavi likovni izraz popolnoma lastne likovne govorice, ki jo Sterle razvija do mere, ko z vsem priznanjem lahko rečemo, da gre za njegov slog; od tistega trenutka dalje namreč vse, kar ustvari, nosi prepoznaven pečat.

Pri figuraliki Dušana Sterleta gre večinoma za podobe, ki nastajajo v širših ciklih. Vsebinsko gre za osebna doživetja, spomine, hipne momente, včasih tudi izreze iz sanj, igre. V delih pogosto prevladuje nekakšna lahkotnost, ki je tudi značilna za postmodernistično figuralno slikarstvo, prav tako pa ne gre spregledati uporabe vseh umetnostnih tradicij do tistega časa, ki so tudi zaradi odprtosti umetnikov in poznavanja minulih umetnostnih zvrsti razvijale popolnoma samosvoje slogovne raznolikosti ter večplastnost zaradi vpeljevanja avtopoetik.  Prav zaradi slednje se avtor lahko izogiba  znanim sporočilom, vpeljuje prikrite pomene ter je vseskozi tu zaradi umetnosti, dela samega, in ne stoji na mestu tistega, ki bi skušal skozi delo izboljšati svet. Podobe vsakdana ne nosijo sporočil, lahko so tako realne kot imaginarne, ne reflektirajo le našega življenja in se predvsem vzpenjajo na mesto, ki presega vrednost dokumenta, zatorej ne gre za fotografsko kopiranje, ampak za interpretacijo posamičnega momenta. Sterle vpeljuje vsebine vsakdana na način, da v nas obudi drobne trenutke, ki jih tudi sami srečujemo, smo del njih ali zgolj njihovi opazovalci.

Sterletova likovna pot je po vsebinski plati nekakšna vizitka, kronika družbe in posameznika, poklon naravi, s strogo likovno tehnične plati pa nenehno potepanje, hlastanje po eksperimentiranju in nenehno neutrudno beleženje lastnega in širšega družbenega bivanja.

_______________________________________________
KOLOFON
Občasna razstava Dušan Sterle – Pod drobnogledom časa 30.5.-12.10.2019 Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Miha Maleš Zanj: mag. Zora Torkar
Avtorica besedil in izbor del: Saša Bučan Lektorica: Neža Kelc Fotografija: Brut Carniollus Oblikovanje: Vladimir Ristić Tisk: StudioPrint d.o.o. Projekt so financirali: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Kamnik in Calcit d.o.o.