Družabnost na Kamniškem od A do Ž

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: od 15.06.2024, 18:00 do 15.06.2025, 00:00

Z razstavo in spremljajočo knjižico, nekakšnim abecednikom Družabnost na Kamniškem od A do Ž smo poskušali s člani študijskega krožka prikazati drobce bogatega kamniškega družabnega življenja.

Kot v uvodu v knjižico zapiše avtor Marko Kumer, je lapidarno definicijo družabnega življenja najbolje povzel dr. Damjan Ovsec v prispevku »Filozofija« družabnega življenja leta 2005 povzel takole: »Družabno življenje vključuje družabne prireditve in igre: človeške odnose v določenem okolju in druženje zaradi pomembnega osebnega, kulturnega, verskega ali športnega dogodka. Družabno življenje zajema vse plasti prebivalstva v mestih in na podeželju in je pomemben del socialne strukture in kulture. Med oblike družabnega življenja sodi obiskovanje na domu, obiskovanje lokalov, jour-fixi, plesi, obiskovanje gledališča, kabarejev, varietejev, koncertov in kina, promenada, druženje ob sobotah in nedeljah, izleti in počitnice, veselice, igre in tekmovanja (npr. kartanje, kegljanje, balinanje, tombola), pikniki, šport, lov in ribolov, literarni krožki, godovanja in rojstni dnevi, pustovanje, glavni cerkveni prazniki in procesije itn.«

Vse skupaj se bere precej zabavno, toda družabno življenje je pomembnejše, kot se zdi na prvi pogled. Včasih so te zaradi nevključevanja v normirano družabno življenje lahko preprosto izločili. Po drugi svetovni vojni je nastal preobrat: zaradi negiranja meščanske tradicije so se pravila drastično spremenila. Sledi meščanskih navad pa – ironično – lahko zasledimo pri predstavnikih najvišjih oblasti socialističnega gospostva, zelo izrazito na primer pri Josipu Brozu Titu in nekaterih njegovih bolj izobraženih sodelavcih. Dandanes je preskok iz analogne v digitalno dobo povzročil najbolj radikalne spremembe tudi v družabnem življenju oziroma v njegovem postopnem opuščanju.

Z razstavo in knjižico Družabnost na Kamniškem od A do Ž (V glavnem šestdeseta leta) smo se zaustavili v času med letoma 1957 in 1975 in prostoru mesta Kamnik in okolice. Nastala je v sodelovanju s člani študijskega krožka Bilo je nekoč v Kamniku, ki ga je Marko Kumer vodil v dveh šolskih letih, 2022/23 in 2023/24. Prispevke za knjigo, ki jo imate v rokah, so napisali naslednji člani skupine: Tatjana Drovenik Čalič (Šola v Zgornjem Tuhinju kot osrednji prostor družabnosti), Janez Trebušak (Moja birma), Frenk Vengust (Pri nebeškem očetu), Jelka Otrin (Šranganje na Prvomajski), Pavla Lah (Janez Vidmar, izdelovalec citer), Tina Petek – Steinbücher (Dolina Kamniške Bistrice) in Majda Tratnik (Maturantski običaji).

S številnimi spominskimi drobci, utrinki in tudi fotografijami so tvorno sodelovali tudi vsi ostali člani krožka v zadnjem šolskem letu: Helena Sterle, Vlasta Prelog, Zvonka Šenica, Milena Urankar, Ivana Pestotnik, Helena Križnik, Peter Rojc, Alenka Drčar, Ludvik Travnik, Ksenija Mravlja in Erna Avšič. Tekst o Delikatesi je napisala naša muzejska kolegica Irina Mitov.

____________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Družabnost na Kamniškem od A do Ž.  V glavnem šestdeseta, 15. 6. 2024 – 15. 6. 2025. Medobčinski muzej Kamnik – grad Zaprice (zanj: Zora Torkar)

Avtor razstave: Marko Kumer Drugi avtorji: Tatjana Drovenik Čalič (Šola v Zgornjem Tuhinju kot osrednji prostor družabnosti), Janez Trebušak (Moja birma), Frenk Vengust (Pri nebeškem očetu), Jelka Otrin (Šranganje na Prvomajski), Pavla Lah (Janez Vidmar, izdelovalec citer), Tina Petek – Steinbücher (Dolina Kamniške Bistrice) in Majda Tratnik (Maturantski običaji), irina Mitov (Delikatesa).

Projekta sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik