Dr. Tone Cevc, etnolog, raziskovalec in poznavalec alpskega sveta

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: Za nedoločen čas

Maja 2022 bi dr. Tone Cevc praznoval 90. rojstni dan. V Medobčinskem muzeju Kamnik in na Inštitutu za slovensko narodopisje, ker je bil skoraj tri desetletja zaposlen kot znanstvenik in raziskovalec, smo neodvisno pripravljali dogodke v njegov spomin. Združili smo moči in skupaj z družino, kolegi, sodelavci in prijatelji pripravili več dogodkov: razstavo v Atriju ZRC SAZU (31. 5. 2022), projekcijo filma o dr. Cevcu (1. 6. 2022) v Medobčinskem muzeju Kamnik, izid zloženke in prispevek, ki bo izšel v Kamniškem zborniku.

Tone Cevc (uradno Anton) je bil rojen 31. maja 1932. Družina Cevc, oče Emil in mama Pavla Klempfer, je stanovala v Mestu 77 (danes Trg svobode 10). Tone je imel dva starejša brata: Emilijana in Janeza ter dva mlajša: Primoža in Pavla. Leta 1938 se je družina preselila v Ljubljano, za Bežigrad, kjer je leta 1939 vstopil v osnovno šolo (danes OŠ dr. Vita Kraigherja), in septembra 1943 pa v III. državno realno gimnazijo (danes Gimnazija Bežigrad). Rad je imel šport, predvsem nogomet. Rad je hodil v hribe, rad je smučal in se kopal na »naravnem kopališču« za Savo.

Po maturi leta 1952 se je Tone Cevc vpisal na študij etnologije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo življenjsko pot so močno zaznamovali profesorji po katerih je povzel raziskovalne metode terenskega dela in način dokumentiranja ter zbiranja gradiva. Zelo kmalu se je vključil v etnološko raziskovalno delo med Slovenci na avstrijskem Koroškem in po Sloveniji. V vzgled in veliko oporo mu je bil dr. Milko Matičetov, ki je bil tudi kasneje, njegov mentor. Leta 1957 je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Pastirsko življenje na Veliki, Mali in Gojški planini v Kamniških Alpah.

Decembra leta 1971 je dobil službo na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V letih med 1994 do 1998 je bil predstojnik. Proučeval je pastirsko duhovno in materialno kulturo, predvsem stavbarstvo in planšarstvo na alpskem območju. Alpe so predstavljale jedro in fokus Cevčevega proučavanja.

Leta 1972 je izšla njegova monografija Velika planina, ki sta ji sledili še dve dopolnjeni izdaji. Pri monografiji in sicer je veliko sodeloval z arhitektom Vlastom Kopačem. Skupaj sta zaslužna za to, da se je stavbna dediščina Velike planine in njena kulturna krajina ohranila. Objavil je številne znanstvene članke, referate in imel razna poljudna in strokovna predavanja. Poleg monografije o Veliki planini so njegove najbolj brane in citirane knjige še: Občasna naselja na Slovenskem (1982), Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem (1984), Kmečke hiše v Karavankah (1988, 1991), Kmečke hiše v Selah (1988), Bohinj in njegove planine (1992) in Slovenski kozolec (1993). Za svoje strokovno delo in znanstvene dosežke je bil večkrat nagrajen.

Tone Cevc se je udeleževal mednarodnih strokovnih konferenc, doma in v tujini. Njegovi nastopi so bili prepričljivi in so vzbudili veliko pozornosti. Tako je sodeloval in nabiral znanje in izkušnje tudi pri tujih kolegih: v Avstriji, Nemčiji, Švici in Italiji. Leta 1995 je v Bohinju organiziral odmeven mednarodni etnološki posvet Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah z udeležbo sedemnajstih raziskovalcev iz alpskih držav.

Imel je izjemen čut za sočloveka in snovi, ki jo je proučeval. Bil je odprt za sodelovanje in povezovanje z drugimi vedami in strokovnjaki. Povezoval se je z zgodovinarji in umetnostnimi zgodovinarji, v svoje raziskave je vključeval tudi spoznanja jezikoslovcev, geografov in predvsem arheologov s katerimi je začel sodelovati leta 1996, od leta 1999 naprej pa se je to sodelovanje zelo intenziviralo. Skupaj s prijateljema Miranom Bremšakom in Francetom Steletom in arheologi iz Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, so odprli novo poglavje v arheologiji visokogorskega sveta. Velike zasluge za to ima prav dr. Cevc. Začeta dela je vedno pripeljal do konca, do objave, do predavanja, do predstavitve. Leta 2006 je z zbornikom Človek v Alpah okronal svoje desetletne arheološke raziskave in sodelovanje z arheologi.

Dr. Tone Cevc svojo plodno življenjsko pot sklenil 10. februarja 2007. Odšel je tiho in nepričakovano. O njem in njegovi veličini priča bogata zapuščina, ki je ohranjena v dokumentarnem gradivu, fotografijah, monografijah, člankih in drugih objavah. Poskrbimo, da jo ohranimo, za nas in naše naslednike.

____________________________________

KOLOFON

Spletna razstava, film Medobčinskega muzeja Kamnik, zanj: mag. Zora Torkar; Scenarij: Janja Železnikar, Andreja Humar Gruden; Avtorica besedila: Janja Železnikar (Medobčinski muzej Kamnik); Sodelavci: Maja Godina Golija, Špela Ledinek Lozej (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), Jana Horvat (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), France Stele, Primož Cevc in Marjeta Pija Cevc; Lektoriranje: Ana Gruden; Režija, snemanje, montaža in realizacija: Andreja Humar Gruden; Besedilo prebral: Konrad Kondi Pižorn; Premiera: Kamnik, 1.6.2022