Deset let kamniškega muzeja v Trzinu

Jefačnikova domačija in CIH
Kdaj: od 07.11.2017, 00:00 do 07.12.2017, 00:00

Jefačnikova domačija v Trzinu je od leta 2008 kulturni spomenik lokalnega pomena. Na tem mestu je stala rojstna hiša Ivana Hribarja, ki so jo novi lastniki konec 19. stoletja na novo pozidali, zadnji lastniki so bili Podgorškovi. Občina Trzin je njihovo domačijo odkupila in jo v letih 2011–2013 popolnoma obnovila. Danes je gospodarsko poslopje namenjeno društveni in muzejski dejavnosti ter družabnemu življenju Trzincev. V njej je Medobčinski muzej Kamnik pripravil stalne razstave: o mesarstvu in ledeničarstvu, o trzinskem rojaku Ivanu Hribarju ter Sledi trzinske preteklosti – od prvih znanih arheoloških najdb do ustanovitve samostojne občine 1998.

Tokrat vam predstavljamo vodnik po stalnih razstavah, ki je pravzaprav kratka zgodovina Trzina, avtoric Janje Železnikar in Zore Torkar. Obenem je bila izdana tudi zgibanka o Jefačnikovi domačiji v slovenskem in angleškem jeziku. To pa je tudi priložnost, da na manjši razstavi predstavimo delo Medobčinskega muzeja Kamnik, ki že deseto leto z muzejskimi delavnicami, predavanji, razstavami in spremljajočimi katalogi odkriva in predstavlja trzinsko preteklost.

Kustosinji razstave: Janja Železnikar, Zora Torkar