Čelada z Vrhpolja pri Kamniku

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: Za nedoločen čas

V videu o čeladi z Vrhpolja pri Kamniku širšo javnost na kratko seznanimo s Sadnikarjevo zbirko, ki je postala prvi in najstarejši zasebni muzej na Slovenskem. Uradno je bil ustanovljen 1893. leta. V Sadnikarjevi zbirki se je obravnavana čelada tudi nahajala. Kako je čelada prišla k zbiratelju, živinozdravniku Josipu Nikolaju Sadnikarju, kaj se z njo dogajalo pri najditelju, kaj kasneje, pa nam je razkril dr. Niko Sadnikar, sin zbiratelja in skrbnik njegove zbirke. Posneli smo ga oktobra leta 2008 v dokumentarnem filmu o omenjeni zbirki.  Povprašali smo ga o nekaterih izjemnih predmetih, ki so jih imeli (ali jih še imajo) v zbirki. O negovski čeladi govori v predstavljenem posnetku.

Najdena je bila leta 1928, leta 1958 so si jo predstavniki tedanje oblasti iz Novega mesta izbrali za darilo Josipu Brozu Titu. Poklonili so mu jo na slovesnem odprtju cesto Ljubljana-Beograd, 23.11.1958, na Grmu pri Novem mestu. Danes je razstavljena v muzeju 25. maja v Beogradu, ki hrani protokolarna darila poklonjena Titu. Od leta 1985 je kopija te čelade v Narodnem muzeju Slovenije, od leta 2020 pa kopija kopije v MMK.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

KOLOFON

Idejna zasnova, scenarij in spremna besedila: Janja Železnikar; sodelavci: Matic Zupan, Boštjan Laharnar, Borut Križ, Petra Stipačnić; fotografije in avdiovizualno gradivo: arhivi MMK, NMS, DMNM, Muzej Jugoslavije, Tomaž Lauko, Borut Križ, Janja Železnikar, Matic Zupan; risbe: Andreja Peklar; montaža in glasbena oprema: Vladimir Ristić; Kamnik, november 2022