Barbara Kastelec - Rastlinske celice

Galerija Pogled
Kdaj: od 11.11.2022, 18:00 do 12.12.2022, 18:00

Barbara Kastelec je leta 2001 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pri prof. Emeriku Bernardu in doc. dr. Nadji Zgonik. Na isti fakulteti je leta 2004 pod mentorstvom prof. Gustava Gnamuša in dr. Aleša Erjavca magistrirala iz slikarstva. Od leta 2006 ima status samostojnega kulturnega delavca. Ustvarjalni opus Barbare Kastelec obsega slikarstvo, ilustracijo, animacijo in video.

V svojem umetniškem ustvarjanju že od leta 2001 raziskuje tematiko hrane, predvsem z vidika doživljanja razmerij med vizualnim, spominom in okusom, obenem pa raziskuje tudi večplastno pomenskost predmetov. Zadnja leta v svojem umetniškem ustvarjanju tematizira znanosti o življenju, predvsem s stališča manipulacije znanosti z rastlinami in živalmi. Na svojih slikah upodablja življenjsko soodvisnost ljudi in hrane ter posledično rastlin in živali. Barbara od leta 1997 razstavlja doma in v tujini.

V ciklu Rastlinske celice, umetnost postaja vse bolj podobna zapisu pod drobnogledom – slikarka se upodabljanja družbene kritike in izražanja svoje lastne skrbi glede ohranjanja sveta in živega v njem loteva skozi oči mikrobiologa. Posega v mikroskopske slike pelodov, semen in rastlinskih celic, ki s prostim očesom niso zaznavne. Postavi jih v reprezentančno veličino svojih platen kot osnovne dele hrane, kot sile, ki so pravzaprav življenje samo. Barbara nas z izjemno močnim koloritom in privlačnimi podobami vzpodbuja k natančnemu vpogledu v svet mikroorganizmov, ki so vir samega videnega življenja – semena, pelodi, rastlinske celice – vse to je gradnik, sam začetek otipljivega. Brez semena, brez peloda, brez plesni, brez sluzavcev bi svet, kot ga poznamo, ugasnil. Tega se Barbara zaveda in skozi sebi lasten medij, sliko, nagovarja posameznike in družbo k prebujenju. Z rastlinskimi celicami, s katerimi se je začela ukvarjati pred leti, predstavlja predvsem osebni razmislek o znanstvenih raziskavah, ki zaradi vse večjih podnebnih sprememb napovedujejo lakoto svetovnih razsežnosti v ne tako oddaljeni prihodnosti in ne le na tujem, oddaljenem pragu.

______________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Barbara Kastelec: Rastlinske celice, 11. 11. – 12. 12. 2022. Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Pogled. Zanj: mag. Zora Torkar
Kustosinja razstave: Saša Bučan Oblikovanje: Vladimir Ristić Lektoriranje: Ana Gruden Tisk: Dataprint Kamnik Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik