Slamnata sled Domžale

Avtor: Matjaž Brojan

Pregled 300-letnega slamnikarstva na Domžalskem, ki se je razvijalo od domače obrti do industrije. Založil Kulturni dom Franca Bernika. Domžale, 2012.